Realment, Déu és real?


Avui, he plantejat aquesta pregunta perquè és la 1a pregunta que tota la humanitat es planteja… molts hem sentit a parlar de Déu… i fins i tot si no n’hem sentit a parlar, hi ha quelcom en nosaltres que sap que existeix algun ser superior que està per sobre de nosaltres… fins i tot sembla que hi ha quelcom dins nostre que ens convida a pensar fèrmament en l’existència d’un Déu… però, és real Déu?


No és un tema que pugui ni començar a destapar en un blog curt com aquest, però…


Hi ha tantes evidències de que Ell existeix!! Et convido a buscar a la paraula de Déu, la Biblia, què en diu sobre el tema, i veuràs com arribes a la conclusió de que Ell és tan real com l’aire que respires, que no veus, però és evident que hi és!


Tota la creació, des de la meravella del cos humà, fins a la diversitat d’animals, la bellesa dels arbres i plantes o la magnificència de cada sortida del sol, entre molts d’altres, parlen d’Ell!!!


Què en diu la Biblia de Déu?


El salm 19, diu que els cels expliquen la glòria de Déu i el firmament anuncia l’obra de les seves mans… 


Qui es creuria que tota la creació ha sigut per casualitat?
La Bíblia a Romans 1:20 diu que a través de la creació podem conèixer a Déu i podem veure el seu poder… 
La mateixa creació és evidència de la seva existència!


I què me’n dius també de la gran magnitud de testimonis que hi ha hagut al llarg de la història de la humanitat, de persones que han conegut, escoltat, vist i s’han meravellat de la revelació de Déu a les seves vides?


Un Déu tan real no es pot amagar… no s’oblida al llarg dels milers d’anys de la història… És més, creix i creix el nombre de testimonis que han quedat registrats de la seva existència! no només a la Bíblia, sinó a través de la història.


Com puc saber més sobre Déu?


Et convido un cop més, a llegir la història dels grans profetes de l’antic testament, la història dels deixebles que van viure a l’època de Jesús, al seu costat, veient a Déu fet home, cada dia! Et convido a estudiar l’experiència de Pau, apòstol de Crist al 1r segle, també la dels primers màrtirs cristians, que tenien tan clara l’existència del seu Déu, que morien en total dignitat defensant les seves creences abans de negar-lo! I estudia com Déu segueix revelant-se a persones que viuen avui!


No dubtis a escriure’ns amb les teves troballes i explorarem amb tu perquè puguis extreure les teves pròpies conclusions a la pregunta que hem formulat avui.
Déu beneeixi la teva vida i se’t mostri mentre indagues sobre Ell.