Realment, Déu és real?

Avui, he plantejat aquesta pregunta perquè és la 1a pregunta que tota la humanitat es planteja… molts hem sentit a parlar de Déu… i fins i tot si no n’hem sentit a parlar, hi ha quelcom en nosaltres que sap que existeix algun ser superior que està per sobre de nosaltres… fins i tot sembla […]